צוות המשרד
 מנהל המשרד
 בובליל שמוליק
 וותק משנת 1995 רשיון מ"ס 122 ט"ל 052-2444954
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 סוכנת
 רותי משה
 רשיון 5071 ב
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 סוכן
 רביב שפיצר
 מתווך מורשה נייד 050-7307389
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 סוכן
 אופיר יעקב
 מתווך מורשה רשיון מספר316125 נייד 054-3549191
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן